Στη μονάδα μας λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα χειρουργικής των παθήσεων του υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς.

Δείτε τις αίθουσες μας: