Στη μονάδα μας λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα όπου αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις βλεφάρων, κόγχου και δακρυικού συστήματος.

Δείτε τις αίθουσες μας: