Στη μονάδα μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τμήμα διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας γλαυκώματος.

Το γλαύκωμα είναι μια προοδευτική και εξελισσόμενη βλάβη του οπτικού νεύρου που συνήθως συνδυάζεται με υψηλές τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης (της πίεσης στον βολβό του οφθαλμού). Το οπτικό νεύρο λειτουργεί σαν «καλώδιο» που μεταφέρει την οπτική πληροφορία προς τον εγκέφαλο και συχνά η βλάβη λόγω του γλαυκώματος μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη. Το γλαύκωμα δεν εμφανίζει αξιόλογα συμπτώματα στα αρχικά στάδια με αποτέλεσμα ο ασθενής να προσέρχεται καθυστερημένα στον ιατρό όταν η πάθηση έχει ήδη οδηγήσει σε προχωρημένες και εγκατεστημένες αλλοιώσεις.

Διαβάστε περισσότερα για το γλαύκωμα εδώ.

Για να καθοριστεί εάν ένας ασθενής πάσχει ή όχι από γλαύκωμα αλλά και να παρακολουθηθεί ένας γλαυκωματικός ασθενής χρειάζονται μια σειρά από εξετάσεις. Στην κλινική μας διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και παρακολούθησης του γλαυκώματος.

Η θεραπεία του γλαυκώματος είναι η μείωση και η σταθεροποίηση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην προκαλείται βλάβη στο οπτικό νεύρο. Η επιδιωκόμενη πίεση(πίεση στόχος) μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε άτομο και καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, αλλά κυρίως από τη βλάβη των ινών του οπτικού νεύρου. Η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης μπορεί να γίνει με σταγόνες (αντιγλαυκωματικά κολλύρια) και σε πιο προχωρημένες καταστάσεις με laser ή επέμβαση 

Διαβάστε περισσότερα για τη θεραπεία του γλαυκώματος εδώ.

Δείτε τις αίθουσες μας: