Υπεύθυνος τμήματος Λεωνίδας Μαυρουδής

Οι διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) είναι καταστάσεις που δεν επιτρέπουν στις ακτίνες του φωτός οι οποίες εισέρχονται στον οφθαλμό να συγκεντρώνονται επάνω στον αμφιβληστροειδή όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά σε κάποιο σημείο μπροστά ή πίσω από αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα για τη μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό.

Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με LASER είναι επεμβάσεις που γίνονται στον κερατοειδή και εφαρμόζονται για την διόρθωση αυτών των ανωμαλιών. Ο σκοπός είναι να σμιλευτεί κατάλληλα ο κερατοειδής, το φως να εστιαστεί στον αμφιβληστροειδή και να έχουμε ευκρινή όραση χωρίς να χρειαζόμαστε γυαλιά ή φακούς επαφής. Οι τεχνικές είναι αρκετές και διαφορετικές, και κάθε φορά η μέθοδος εξατομικεύεται και επιλέγεται αυτή που θα προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή.

Στην κλινική μας, διατίθεται ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός ο οποίος συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με υψηλού επιπέδου χειρουργικά μηχανήματα. Έτσι, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες κλινικές και χειρουργικές μεθόδους ανάλογα με την κάθε περίπτωση έχοντας στη διάθεσή μας την πιο καινοτόμο τεχνολογία.

Τα LASER που χρησιμοποιούμε, είναι υψηλής ακρίβειας και κατευθυντικότητας, ικανά να διορθώσουν στον κερατοειδή το κύριο διαθλαστικό σφάλμα (μυωπία-υπερμετρωπία-αστιγματισμό) καθώς και τα σφάλματα που επηρεάζουν την λεπτομέρεια της εστίασης (εκτροπές υψηλής τάξεως).

Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, την άριστη γνώση και εμπειρία μας, οι τεχνικές αυτές είναι απόλυτα ασφαλείς και ικανές να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Η διαθλαστική χειρουργική είναι ανα περίπτωση, πιο συμφέρουσα από το κόστος γυαλιών ή φακών επαφής. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η ικανοποίηση των ασθενών. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε ασθενή σαν μια μοναδική περίπτωση με τις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα για τις LASER επεμβάσεις μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού.

Δείτε τις αίθουσες μας: