Πελαγία Καλουδά

Η Πελαγία Καλουδά γεννήθηκε στην Ξάνθη. Αποφοίτησε από το 2ο Ενιαίο Λύκειο Ξάνθης με Άριστα το 2003 και στη συνέχεια από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2009.

Ολοκλήρωσε με Άριστα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική και Όραση» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2011, με επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διατριβής της τον Καθηγητή Οφθαλμολογίας Μιλτιάδη Τσιλιμπάρη. Ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»  (2014-2018). Παράλληλα, από το 2013 ως το 2018 υπήρξε κλινικός ερευνητής  στο Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία (LaRCAO), της Α΄Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με επιβλέποντα τον Καθηγητή Οφθαλμολογίας Φώτη Τοπούζη.

Συμμετείχε σε πληθώρα εθελοντικών, προληπτικών, οφθαλμολογικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη και σε εθελοντικές εξορμήσεις σε χωριά της Κρήτης με την Οφθαλμολογική ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με επικεφαλή τον Καθηγητή Οφθαλμολογίας Ιωάννη Παλλήκαρη.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε μεγάλες κλινικές μελέτες και ως ομιλητής σε πολυάριθμα συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό κι  έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή οφθαλμολογικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει και στη συγγραφή διεθνών επιστημονικών βιβλίων.

Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού διπλώματος Οφθαλμολογίας (FEBOphth) και μέλος της Οφθαλμολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS) , από την οποία έχει λάβει και υποτροφία ως εκπαιδευόμενο μέλος με υψηλό σκορ αποδεκτών προφορικών ανακοινώσεων ή poster.

Δημοσιεύσεις

 Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες

 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «THESSALONIKI EYE STUDY. Μελέτη της 10ετούς επίπτωσης του γλαυκώματος και της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας».
 • Κύριος ερευνητής σε κλινική μελέτη: Therapeutic Equivalence (non-inferiority), Randomized, Observer-blind, two Parallel Group, Clinical Trial for Comparing the Efficacy and Tolerability of a new Generic Formulation of 0.2% Brimonidine–0.5% Timolol fixed-Combination Eye Drops Free of Preservatives vs. COMBIGAN® Eye Drops in Patients with Open Angle Glaucoma, or Ocular Hypertension, already on Treatment with IOP-lowering Drugs and Low Intraocular Pressure (IOP≤21 mmHg). Code: Becro/OV/ BRIMTIM

  Παρουσιάσεις σε συνέδρια:

 • 28/04/2019: “Diabetic Retinopathy in the Thessaloniki Eye Study (TES): Prevalence and Risk Factors”. Keskini, A. L. Coleman, M. R. Wilson, A. Harris, F. Yu, P. Founti, E. Anastasopoulos, A. Haidich, T. Pappas, N. Dervenis, A. Malamas, P. Kalouda, V. Kilintzis, A. Salonikiou, A. Koskosas, F. Topouzis1.The Asoociation for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Vancouver, Canada.
 • 15/02/2019: “Does the type of low level astigmatism influence visual outcome after cataract surgery with a toric IOL implanted”? Kalouda, M. Banteka, L. Mavroudis. 23rd European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Meeting, Athens, Greece.
 • 15/02/2019; “Comparison of Toric and non-Toric intraocular lenses in cataract patients with small magnitude of astigmatism in both eyes, corrected with a toric IOL in one eye and a non-toric IOL in the other eye”. L.Mavroudis, M.Banteka, P.Kalouda. 23rd European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Meeting, Athens, Greece.
 • 18/11/2017: «Κογχικό ραβδομυοσάρκωμα. Μια διάγνωση που δεν πρέπει να διαφύγει». Π.Καλουδά, Α. Αδαμοπούλου, Μ.Τριανταφυλλά, Χ. Μπασδεκίδου, Ι. Ντούντας, Ν. Κοζέης. Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας και Στραβισμού, Θεσσαλονίκη.
 • 22/05/2017: “Ophthalmological comorbidities in Parkinson’s disease: is ocular surface disease common”? Kanonidou E, Karagiannidis-Stampoulis G, Kalouda P, Lakidis N, Kamaras I, Sakkias. Royal College of Ophthalmologists, Annual Congress 2017, Liverpool, UK
 • 18-21/05/2017: “Risk Factors for Age-Related Macular Degeneration in a Greek population. The Thessaloniki Eye Study”. Anastasopoulos E., Haidich A.B., Coleman A.L., Wilson M. R., Harris A., Fei Y., Koskosas A., Pappas T., Keskini C., Kalouda P., Karkamani G., Topouzis F. 50o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος
 • 18-21/05/2017: «Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις στην υγρή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας». Ι. Τζαμίχας, Χ. Κεσκίνη, Π. Καλουδά, Θ. Πασχάλογλου, Ε. Ζοπουνίδου, Γ. Σάκκιας. Κατευθυντήριες Οδηγίες 50o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος
 • 04/03/2017: “One-year outcomes of transcleral dislocated 1-piece IOLs fixation without their explantation”. Tzamichas I, Kalouda P, Keskini C, Paschaloglou T, Kampos C, Sakkias G. 31st International Congress of the Hellenic Society of Inraocular Implant and Refractive Surgery, Athens, Hellas
 • 04/03/2017: “Ophthalmological comorbidities in Parkinson’s disease: is ocular surface disease common”? Kanonidou E, Karagiannidis-Stampoulis G, Kalouda P, Lakidis N, Kamaras I, Sakkias. 31st International Congress of the Hellenic Society of Inraocular Implant and Refractive Surgery, Athens, Hellas
 • 04/03/2017: “Cataract surgery in patients with glaucoma: The ophthalmology trainees’ view on the challenges posed”. Kanonidou E, Kalouda P, Karagiannidis-Stampoulis G, Dimitriou A, Anifantis A, Karamanis D, Sakkias G. 31st International Congress of the Hellenic Society of Inraocular Implant and Refractive Surgery, Athens, Hellas
 • 04/03/2017: “Intravitreal Triamcinolone in treatment of pseudophacic macular edema (Irvine-Gass syndrome)”. Paschaloglou T, Kampos C, Kalouda P Keskini C, Moutzouri S, Tzamichas I. 31st International Congress of the Hellenic Society of Inraocular Implant and Refractive Surgery, Athens, Hellas
 • 12-14/01/2017: «Αμφοτερόπλευρη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια ως πρώτη εκδήλωση γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας σε ασθενή με χρόνιο γλαυκωμα ανοιχτής γωνίας». Κεσκίνη Χ., Καλουδά Π., Κανονίδου Ε. 12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα
 • 12-14/01/2017: «Ενδοϋαλοειδική έγχυση αφλιβερσέπτης στη νεοαγγειακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Αποτελέσματα ενός έτους στην κλινικής πράξη». Καλουδά Π., Κάμπος Χ., Πασχάλογλου Θ., Κεσκίνη Χ., Καραγιαννίδης Γ., Ζοπουνίδου Ε., Τζαμίχας Ι. 12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα
 • 10-14/09/2016: “Ocular surface disease in patients with Parkinson’s disease”. E. Kanonidou, G.Karagiannidis-Stampoulis, Kalouda, N. Lakidis, I. Kamaras, G.Sakkias. European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 2016, Copenhagen, Denmark
 • 10-14/09/2016: “Cataract surgery risk assessment: The contribution of glaucoma in the difficulties involved during cataract surgery by ophthalmologists in training according to their experience”. Kanonidou E., Kalouda P., Karagiannidis-Stampoulis G., Dimitriou A., Anifantis A., Karamanis D., Sakkias G. European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 2016, Copenhagen, Denmark
 • 10-14/09/2016: “Management of high corneal astigmatism after cataract surgery in Greece in the years of economic crisis”. Kalouda P., Kanonidou E. European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 2016, Copenhagen, Denmark
 • 08-11/09/2016: “Diabetic Eye Screening: Ocular findings and patients’ awareness”. Kalouda P., Kanonidou E., Balatsoukas D. 16th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), Copenhagen, Denmark
 • 08-11/09/2016: Cataract surgery risk assessment: the contribution of diabetic retinopathy in the difficulties involved during cataract surgery by ophthalmologists in training according to their experience. Kanonidou E., Kalouda P., Karagiannidis-Stampoulis G., Dimitriou A., Anifantis A., Karamanis D., Sakkias G. 16th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), Copenhagen, Denmark
 • 08-11/09/2016: Acute vision loss due to macular edema after vitrectomy surgery using silicone oil in a diabetic patient. E.Kanonidou, T.Lalias, P. Kalouda, D. Balatsoukas. 16th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), Copenhagen, Denmark
 • 08-11/09/2016: Choroidal detachment due to hypotony following phacoemulcification in a patient with uveitic glaucoma with a history of trabeculectomy: An unwelcome complication. Lalias T., Kanonidou E., Kalouda P., Balatsoukas D. 16th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), Copenhagen, Denmark
 • 19-22/06/2016: Evaluation of corneal thickness, intraocular pressure, retinal thickness and retinal nerve fibre layer thickness in patients with acromegaly. I. Chatziralli, E. Kanonidou, P. Kalouda, T. Georgiou, F. Adamidou, D. Balatsoukas. 12th European Glaucoma Society Congress (EGS), Prague, Czech Republic
 • 19-22/06/2016: Glaucoma Patient awareness: What can a screening event reveal. E. Kanonidou, P. Kalouda, N. Lakidis, G. Karagiannidis-Stampoulis, G. Sakkias. 12th European Glaucoma Society Congress (EGS), Prague, Czech Republic
 • 24-26/05/2016: “Evaluation of corneal thickness, intraocular pressure, retinal thickness and retinal nerve fibre layer thickness in patients with acromegaly”. I. Chatziralli, E. Kanonidou, P. Kalouda, T. Georgiou, F. Adamidou, D. Balatsoukas. Royal College of Ophthalmologists Congress, Birmingham 2016.
 • 26-28/05/2016: «Παιδικό γλαύκωμα και νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF1)». Κούλαλη Ε., Αδαμοπούλου Α., Μυλόπουλος Ν., Καλουδά Π., Σάκκιας Γ. 49o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
 • 26-28/05/2016: «Αξιολόγηση των κινδύνων της εγχείρησης καταρράκτη: Η επίδραση του γλαυκώματος στις δυσκολίες της διενέργειας εγχείρησης καταρράκτη από ειδικευόμενους οφθαλμιάτρους ανάλογα με την εμπειρία τους». Κανονίδου Ε., Καλουδά Π., Δημητρίου Α., Ανυφαντής Α., Γκόρου Ο., Καραμάνης Δ., Σάκκιας Γ. 49o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
 • 26-28/05/2016: «Διαχείριση ασθενούς με υψηλό κερατοειδικό αστιγματισμό μετά την επέμβαση καταρράκτη στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα». Καλουδά Π., Κανονίδου Ε., Σάκκιας Γ. 49o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
 • 26-28/02/2016: “Glaucoma vision screening: an evaluation of outcomes and patients’ perception regarding the disease and its detection”. (Poster) E. Kanonidou, Kalouda, N. Lakidis, G. Sakkias. 20th ESCRS Winter meeting in conjunction with the 30th International Congress of TheHellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery (HSIOIRS), Athens, Greece.
 • 26-28/02/2016: “Vernal keratoconjuctivitis in children resistant to usual topical treatment: is topical cyclosporine 0.05% an effective choice”? (Poster) O. Gkorou, E. Koulali, M. Banteka, Kalouda, G. Sakkias. 20th ESCRS Winter meeting in conjuction with the 30th International Congress of TheHellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery (HSIOIRS), Athens, Greece.
 • 16/01/2016: «Αιφνίδια απώλεια όρασης οφειλόμενη σε οίδημα ωχράς μετά χειρουργική αποκατάσταση αποκόλλησης αμφιβληστροειδή σε διαβητική ασθενή με χρήση ελαίου σιλικόνης». (Poster) Κανονίδου Ε, Λάλιας Θ., Καλουδά Π., Λακίδης Ν., Μπαλατσούκας Δ. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα
 • 16/01/2016: «Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) διαβητικών ασθενών. Ανίχνευση οφθαλμολογικών επιπλοκών και αξιολόγηση της γνώσης των ασθενών σχετικά με αυτές». Καλουδά Π., Κανονίδου Ε., Μπαλατσούκας Δ. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα
 • 17-20/09/2015: “Sporadic unilateral congenital choroidal coloboma in a patient without any symptoms: the role of fundus autofluorescence imaging“.(Poster) Kalouda P., Kanonidou E., Balatsoukas D. 15th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), Nice, France
 • 17-20/09/2015: “Degenerative myopia and ranibizumab: our experience”.(Poster) Kalouda P., Kanonidou E., Balatsoukas D. 15th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), Nice, France
 • 17-20/09/2015: “Patients’ perspectives on diabetic eye disease. An evaluation of their knowledge and understanding”.(Poster) Kanonidou E., Kalouda P., Lioura A., Zampros I., Lakidis N., Papazisis L., Balatsoukas D. 15th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), Nice, France
 • 5-9/09/2015: “Trabeculectomy or tube shunt surgery as management option for refractory glaucoma in a monocular patient”? (Poster) Kalouda P., Kanonidou E., Zampros I., Lalias T., Sakkias F., Sakkias G. European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 2015, Barcelona, Spain
 • 4-6/09/2015: “Retinal astrocytic hamartoma in a 1.5-month-old infant affected by tuberous sclerosis”. (Poster) Kalouda P., Koulali E., Banteka M., Zopounidou E., Tsiamparli O., Papachristou F., Sakkias G. 3rd World Congress of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WCPOS), Barcelona, Spain
 • 4-6/09/2015: “Post-streptococcal uveitis of a 7 year old boy after therapy for dental abscesses”. E. Koulali, A. Tsekos, M. Badeka, Kalouda, O. Gkorou, G. Sakkias. 3rd World Congress of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WCPOS), Barcelona, Spain
 • 4-6/09/2015: Hypertensive retinopathy in children with severe hypertension that underwent renal transplantation-a small case series. (Poster) Banteka M, Koulali E, Kalouda P, Printza N, Ntotis I, Papachristou A, Sakkias G. 3rd World Congress of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WCPOS), Barcelona, Spain
 • 6-9/06/2015: “Is there a place of azithromycin in the chalazion treatment”? (Poster) Kanonidou E., Kalouda P., Zampros I., Petsou C., Lakidis N., Sakkias G. European Society of Ophthalmology Congress (SOE) 2015, Vienna, Austria
 • 6-9/06/2015: “Diabetes and eye-related complications. How much do patients really know”? (Poster) Kanonidou E., Kalouda P., Lioura A., Zampros I., Zopounidou E., Lakidis N., Kikas P., Papazisis L., Sakkias G., Balatsoukas D. European Society of Ophthalmology Congress (SOE) 2015, Vienna, Austria
 • 14-17/05/2015: «Αστροκύττωμα αμφιβληστροειδή σε 1,5 μηνός βρέφος με οζώδη σκλήρυνση». (Poster) Καλουδά Π., Κούλαλη Ε., Μπαντέκα Μ., Ζοπουνίδου Ε., Τσιαμπαρλή Ο., Παπαχρήστου Φ., Σάκκιας Γ. 48o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ολυμπία
 • 14-17/05/2015: «Νεανική Μυασθένεια Gravis (NMG) με οφθαλμική προσβολή σε 5χρονο Καυκάσιο ασθενή». (Poster) Κούλαλη Ε., Μπαντέκα M., Καλουδά Π., Ευαγγελίου Α., Σάκκιας Γ. 48o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ολυμπία
 • 26/02/2015-01/03/2015: «Αυτόλογος θεραπευτικός ορός στην αντιμετώπιση ξηροφθαλμίας από σύνδρομο Sjogren» (Poster) Καλουδά Π., Κανονίδου Ε., Μπαλατσούκας Δ.  29o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνική Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής. Αθήνα.
 • 20-22/02/2015: “Spontaneous globe rupture in primary congenital glaucoma: an interesting case”. (Poster) Zopounidou E., Kanonidou E., Skatharoudi C., Petsou C., Kalouda, Sakkias G. 19th ESCRS Winter meeting. Istanbul. Turkey.
 • 15-17/01/2015: «Ενδοϋαλοειδική έγχυση ρανιμπιζουμάμπης για τη θεραπεία χοριοειδικής νεοαγγείωσης από παθολογική μυωπία». (Poster) Καλουδά Π., Κανονίδου Ε., Μπαλατσούκας Δ. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα.
 • 5-7/12/2014: «Αντιμετώπιση ξηροφθαλμίας λόγω συνδρόμου Sjogren με χρήση ομολόγου ορού». (Poster) Καλουδά Π., Κανονίδου Ε., Μπαλατσούκας Δ. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων. Θεσσαλονίκη
 • 11-14/09/2014: “Neovascular age-related macular degeneration and intravitreal ranibizumab. Our ” (Poster). P. Kalouda, E. Kanonidou, I. Zampros, C. Scatharoudi, D. Balatsoukas. 14th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), London, UK
 • 11-14/09/2014: “Intravitreal ranibizumab treatment for ocular pathology other than neovascular age-related macular degeneration.” (Poster). Kalouda, E. Kanonidou, C. Scatharoudi, I. Zampros, D. Balatsoukas. 14th Congress of the European Society of Retina Specialists (EURETINA), London, UK
 • 7/10/2011: “The effect of intravitreal injections of anti-VEGF on   the pigment epithelial detachment (PED) in eyes with the exudative type of age related   macular degeneration (AMD)”, Kalouda P, Anastasakis A, Tsika C, Tsilimbaris MΚ, European Association for Vision and Eye Research Congress (EVER), Crete, Greece
 • 08/05/2011: Ημερίδα Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κρήτης: Επίδραση των anti-VEGF στην αποκόλληση του Μελαγχρόου Επιθηλίου η οποία συνοδεύει την υγρού τύπου Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας, Ελούντα, Κρήτη

LMVISION - Oφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη, Laser Mυωπία, Aστιγματισμός

Η μονάδα ιδρύθηκε το 2006 από τον Λεωνίδα Μαυρουδή και λειτουργεί στο εμπορικό κέντρο “Πλατεία”, σε ένα εμβληματικό κτήριο με μεγάλη κοινωνική, επιχειρηματική και αρχιτεκτονική αναγνωρισιμότητα στη Βόρειο Ελλάδα, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους. Από το Μάρτιο του 2015 λειτουργεί ως ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ όπου παρέχονται διαγνωστικές, απεικονιστικές, κλινικές και χειρουργικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, με ιατρικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται.