Γλαύκωμα

Τι είναι Γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι ένα σύνολο παθήσεων του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο λειτουργεί σαν «καλώδιο» που μεταφέρει την οπτική πληροφορία από το μάτι προς τον εγκέφαλο. Συνεπώς, εάν υποστεί βλάβη, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης ή ακόμη και τύφλωση. Συνήθως το γλαύκωμα προσβάλλει και τα δύο μάτια, αν και η έκταση της βλάβης μπορεί συχνά να είναι σημαντικά ασύμμετρη,

Σε τι οφείλεται το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα συνδέεται συνήθως με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (>21mmHg). Ωστόσο, η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση δεν οδηγεί πάντα σε  εμφάνιση γλαυκωματικών αλλοιώσεων. Επιπλέον, γλαύκωμα μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη και όταν η ενδοφθάλμια πίεση είναι εντός φυσιολογικού εύρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γλαύκωμα προκαλείται συνήθως από ανεπαρκή αιμάτωση του οπτικού νεύρου.

Τι συμπτώματα παρουσιάζει το γλαύκωμα;

Στις περισσότερες περιπτώσεις το γλαύκωμα στα αρχικά ή, μερικές φορές, ακόμη και σε σοβαρότερα στάδια, δεν εμφανίζει συμπτώματα. Όταν γίνεται αντιληπτή η μείωση της όρασης στα πλαίσια γλαυκωματικής βλάβης, τότε η βλάβη του οπτικού πεδίου είναι ήδη προχωρημένη. Σε λιγότερο συχνές μορφές της νόσου, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει αιφνίδια, επώδυνη θόλωση της όρασης, ερυθρότητα του οφθαλμού, κεφαλαλγία ή/και ναυτία.

Πώς θα ξέρω ότι έχω γλαύκωμα; Τι εξετάσεις χρειάζονται;

Τόσο για τη διάγνωση όσο και για την παρακολούθηση του γλαυκώματος χρειάζονται μια σειρά από εξετάσεις. Στην κλινική μας διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και παρακολούθησης του γλαυκώματος:

 • Αυτόματη Περιμετρία Humphrey για την εξέταση των Οπτικών Πεδίων
 • Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) για την εκτίμηση του πάχους των νευρικών ινών του οπτικού νεύρου (pRNFL) και του συμπλέγματος γαγγλιακών κυττάρων (GCC) της ωχράς κηλίδας
 • Τρισδιάστατη αναίμακτη Angio-OCT αγγειογραφία για την εκτίμηση της αιματικής ροής στην οπτική θηλή και στην περιοχή της ωχράς κηλίδας
 • Heidelberg Retina Tomograph (HRT) για την τομογραφία οπτικής θηλής του οπτικού νεύρου
 • Τονόμετρο επιπέδωσης (Goldmann Tonometer),
 • Ocular Response Analyzer: αεροτονόμετρο (ανέπαφη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης), εκτίμηση εμβιομηχανικών ιδιοτητων κερατοειδούς
 • Corvis ST – Dynamic Scheimpflug Analyzer: αεροτονόμετρο (ανέπαφη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης), εκτίμηση εμβιομηχανικών ιδιοτήτων κερατοειδούς, εντοπισμός ασθενών αυξημένου κινδύνου για εμφάνιση γλαυκώματος φυσιολογικής πίεσης
 • Δυναμική τονομετρία Pascal (Pascal Dynamic Contour Tonometry)
 • Συστήματα παχυμετρίας κερατοειδή
 • Φωτογράφιση οπτικής θηλής
 • Οφθαλμοσκόπηση
 • Εκτίμηση γωνίας προσθίου θαλάμου (γωνιοσκοπία)

Η μονάδα μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα και από τις πολύ λίγες στην Ευρώπη που διαθέτει όλες τις τεχνολογίες για την ακριβή μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τονόμετρα επιπέδωσης επηρεάζονται από τις εμβιομηχανικές ιδιότητες του κερατοειδή καθώς και από προηγούμενες οφθαλμικές επεμβάσεις (ιδ. επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής) και ορισμένες φορές δεν έχουν την επαναληψιμότητα που χρειάζεται.  Το πρόβλημα της μειωμένης επαναληψιμότητας του τονομέτρου Goldmann καθώς και της επίδρασης άλλων παραγόντων στην μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα τονόμετρα. Οι σύγχρονες τεχνολογίες βασίζονται είτε σε πολλαπλές ηλεκτρονικές μετρήσεις (700 μετρήσεις σε 7 δευτερόλεπτα, Pascal) είτε στην μέτρηση των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς (Ocular Response Analyser, Corvis ST – Dynamic Scheimpflug Analyzer). Ο συνδυασμός των μετρήσεων των μηχανημάτων αυτών δίνει ακριβή εικόνα της ενδοφθάλμιας πίεσης χωρίς τα προβληματα της Goldmann τονομετρίας.

Η ηλεκτρονική περιμετρία (οπτικό πεδίο) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος τόσο σε περιπτώσεις αρχόμενης όσο και σε περιπτώσεις προχωρημένης νόσου. Είναι όμως υποκειμενική εξέταση (προκύπτει από τις απαντήσεις του ασθενή σε οπτικά ερεθίσματα και όχι από κάποια συγκεκριμένη μέτρηση) και βασίζεται στη σύγκριση της εξέτασης του συγκεκριμένου ασθενή με αντίστοιχες εξετάσεις φυσιολογικών ασθενών που βρίσκονται μέσα στο λογισμικό του συγκεκριμένου μηχανήματος (normative database, βάση δεδομένων φυσιολογικών). Τα Zeiss Humphrey είναι τα μοναδικά μηχανήματα εξέτασης οπτικών πεδίων με παγκοσμίως δημοσιευμένη βάση δεδομένων. Στα μηχανήματα αυτά βασίζεται το 99% της διεθνούς βιβλιογραφίας, αυτής που χρησιμοποιούν όλοι οι οφθαλμίατροι στον Κόσμο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος.

Η πιο εξελιγμένη αυτή τη στιγμή ηλεκτρονική περιμετρία Zeiss Humphrey i850 λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες στη Μονάδα μας. Παράλληλα λειτουργεί και η προηγούμενη περιμετρία Zeiss Humphrey 740.

δείτε περισσότερα για τον εξοπλισμό μας εδώ

Μέτρηση της πιέσεως μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις στον κερατοειδή.

Είναι γνωστό ότι μετά από τη διόρθωση της μυωπίας της υπεμετρωπίας ή του αστιγματισμού με laser η μέτρηση της πιέσεως του ματιού (σημαντική για την έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος) δεν μπορεί να γίνει με το κλασικό τονόμετρο επαφής που χρησιμοποιεί ο μέσος οφθαλμίατρος.

Το τονόμετρο Goldmann που διαθέτουμε όλοι οι οφθαλμίατροι υποεκτιμά την ενδοφθάλμια πίεση έως και 12 mmHg. Για το λόγο αυτό έχουν εξελιχθεί μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια την ενδοφθάλμια πίεση. Υπάρχουν μόνο τρία μηχανήματα και είναι το Pascal Contour Tonometry, το Ocular Response Analyzer και το πιο σύγχρονο το Corvis ST – Dynamic Scheimpflug Analyzer.

Η μονάδα μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα και από τις πολύ λίγες στην Ευρώπη που διαθέτει όλες τις τεχνολογίες για να μπορούμε να μετρούμε με ακρίβεια την ενδοφθάλμια πίεση στους χιλιάδες πλέον ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση διόρθωσης μυωπίας υπερμετρωπίας αστιγματισμού.

Ποια είναι η θεραπεία του γλαυκώματος;

Στόχος της θεραπείας το γλαυκώματος είναι να σταθεροποιηθεί η γλαυκωματική βλάβη ή/και να σταματήσει η περαιτέρω εξέλιξη της νόσου. Αυτό επιτυγχάνεται με την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασφαλή επίπεδα για τον κάθε ασθενή.

Η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο του γλαυκώματος και περιλαμβάνει:

 • Οφθαλμικές σταγόνες
 • Εφαρμογές laser
 • Χειρουργική Επέμβαση (όπως τραμπεκουλεκτομή, ένθεση βαλβίδας, MIGS)  (δείτε περισσότερα).

LMVISION - Oφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη, Laser Mυωπία, Aστιγματισμός

Η μονάδα ιδρύθηκε το 2006 από τον Λεωνίδα Μαυρουδή και λειτουργεί στο εμπορικό κέντρο “Πλατεία”, σε ένα εμβληματικό κτήριο με μεγάλη κοινωνική, επιχειρηματική και αρχιτεκτονική αναγνωρισιμότητα στη Βόρειο Ελλάδα, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους. Από το Μάρτιο του 2015 λειτουργεί ως ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ όπου παρέχονται διαγνωστικές, απεικονιστικές, κλινικές και χειρουργικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, με ιατρικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται.