Όραση και Στρατιωτικές Σχολές

Η εισαγωγή των υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές απαιτεί εκτός από την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και την υγειονομική καταλληλότητα.

Ένας από τους πιο συχνούς υγειονομικούς λόγους αποκλεισμού είναι καταστάσεις που σχετίζονται με τα μάτια. Η ύπαρξη μίας διαθλαστικής ανωμαλίας (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) αποτελούσε και αποτελεί κριτήριο απόρριψης σε κάποιες από τις Στρατιωτικές Σχολές.

Κάθε Σχολή έχει τα δικά της κριτήρια όσον αφορά την οπτική οξύτητα που απαιτείται και σε μερικές από αυτές γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με γυαλιά ή φακούς επαφής, αρκεί η οπτική τους οξύτητα με διόρθωση να μην είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται.

Άλλη αιτία μείωσης της οπτικής οξύτητας στις ηλικίες των υποψηφίων είναι η αμβλυωπία ή αλλιώς το «τεμπέλικο μάτι» και είναι κατάσταση που πάντα ελέγχεται κατά την εξέταση του υποψηφίου.

Η δυσχρωματοψία είναι η δυσκολία διάκρισης των χρωμάτων ή αποχρώσεων τους με πολλές διαβαθμίσεις ως προς την σοβαρότητα. Οι σχολές δέχονται υποψήφιους με ελαφρού βαθμού δυσχρωματοψία, δηλαδή υποψηφίους που τουλάχιστον μπορούν να διακρίνουν τα βασικά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε).

Παρακάτω οι Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας κατατάσσονται σε ομάδες με κοινές απαιτήσεις όσον αφορά την οφθαλμολογική εξέταση. Οι σχολές έχουν ταξινομηθεί από την πρώτη εώς την πέμπτη ομάδα με αυξανόμενο βαθμό απαιτήσεων.

OMAΔA 1

(ΣΣΕ) Σχολή Ευελπίδων (Σώματα)
(ΣΣΑΣ) Στρ. Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
(ΣΑΝ) Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (ή και σφαιρικό ισοδύναμο). Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER.

OMAΔA 2

(ΣΣΕ) Σχολή Ευελπίδων (Όπλα)
(ΣΙ) Σχολή Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών)
(ΣΜΥ) Σχολή Μον. Υπαξ. Στρατού Ξηράς
(ΣΤΥΑ) Σχολή Τεχνικών Υπαξ. Αεροπορίας
(ΣΥΔ) Σχολή Υπαξ. Διοικητ. Αεροπορίας
(ΣΑΕΑ) Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας *
(ΣΑ) Σχολή Αστυφυλάκων *
(ΛΣ) Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό 10/10 με ή χωρίς διόρθωση (γυαλιά ή φακούς επαφής) και αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο. Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER.

* Επιπρόσθετα στη ΣΑΕΑ και τη ΣΑ ο Αστιγματισμός δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 διοπτρίες (βαθμούς).

OMAΔA 3

(ΣΝΔ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί)
(ΣΜΥΝ) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Η οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/10 σε κάθε οφθαλμό και με διόρθωση να φτάνει τα 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Αν υπάρχει μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 διοπτρίες, αν υπάρχει υπερμετρωπία να μην υπερβαίνει τις 3 διοπτρίες και αν υπάρχει αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER. ΔΕΝ επιτρέπεται η επέμβαση ακτινωτής κερατοτομής (είδος παλαιότερης επέμβασης διόρθωσης της μυωπίας).

OMAΔA 4

(ΣΝΔ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι)

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό 10/10 χωρίς διόρθωση (γυαλιά ή φακούς επαφής). Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER.

OMAΔA 5

(ΣΙ) Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι)

Η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά να είναι χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες (η μέτρηση γίνεται με την διαδικασία της κυκλοπληγίας). Επίσης κατά την εξέταση του στραβισμού θα πρέπει να έχουν: εσωφορία το πολύ μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία το πολύ μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία το πολύ μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm. ΔΕΝ επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER (γίνεται έλεγχος και με τοπογραφία κερατοειδούς).

Διαβάστε αναλυτικά τα κριτήρια για κάθε σχολή στον πίνακα που ακολουθεί.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων)Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (και ως σφαιρικό ισοδύναμο).
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (και ως σφαιρικό ισοδύναμο).
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (και ως σφαιρικό ισοδύναμο).
Αεροπορία (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (και ως σφαιρικό ισοδύναμο).
Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (και ως σφαιρικό ισοδύναμο).
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (και ως σφαιρικό ισοδύναμο).
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (και ως σφαιρικό ισοδύναμο).
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (και ως σφαιρικό ισοδύναμο).
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι) Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση.
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί) Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό, η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. ‘Ολοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό, η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων) Οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης εσωφορία το πολύ μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία το πολύ μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία το πολύ μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm.
Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.

LMVISION - Oφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη, Laser Mυωπία, Aστιγματισμός

Η μονάδα ιδρύθηκε το 2006 από τον Λεωνίδα Μαυρουδή και λειτουργεί στο εμπορικό κέντρο “Πλατεία”, σε ένα εμβληματικό κτήριο με μεγάλη κοινωνική, επιχειρηματική και αρχιτεκτονική αναγνωρισιμότητα στη Βόρειο Ελλάδα, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους. Από το Μάρτιο του 2015 λειτουργεί ως ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ όπου παρέχονται διαγνωστικές, απεικονιστικές, κλινικές και χειρουργικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, με ιατρικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται.